Predstavljen virtualni vodič za korištenje digitalne zbirke Znanstvene knjižnice

U sklopu Dana kreativnih/kulturnih industrija, voditeljica Znanstvene knjižnice Paula Raguž, 25. studenoga, predstavila je virtualni vodič za korištenje digitalne zbirke ZDUR u Znanstvenoj knjižnici Dubrovnik, uz prijenos uživo na Facebook stranici DURA-e. 

Predstavljanje se sastojalo od nekoliko dijelova, počevši od pojma digitalizacije i njegove definicije gdje voditeljica objašnjava kako se “analogni signal pretvara u digitalni, laički rečeno, dokument prenosimo u novo, elektroničko okruženje.” Informacije je u digitaliziranom obliku lakše pohranjivati, pristupati im, pretraživati ih i poslije prenositi. 

Voditeljica  je također objasnila razliku između digitalizacije i skeniranja, pritom naglašavajući kako ova dva pojma nisu istoznačnice. Naime, proces digitalizacije je vrlo kompleksan te iziskuje dugoročno planiranje, vrijeme i financijska sredstva. Kako bi se građa mogla smatrati digitaliziranom treba biti prepoznatljiva računalu, javno dostupna i opisana. 

Prvi korak ka javnom repozitoriju napravljen je 2014. godine, te nakon konzultiranja sa drugim knjižnicama Znanstvena knjižnica Dubrovačkih knjižnica odlučuje se na projekt sa privatnom tvrtkom sa sjevera Hrvatske koja surađuje s najvećim knjižnicama u Hrvatskoj. ZDUR se počeo ažurirati 2018., a s radom je krenuo 2019. godine. Prednosti ove digitalne zbirke su pretraživanje po tekstu, meta podaci (informacije se mogu pronaći po naslovu, autoru, godini itd.), popunjavanje fonda, dostupnost svima i na daljinu. 

Najpretraženija građa su dubrovačke novine, najčešće “Foji od pazara.” 

Znanstvena knjižnica Dubrovnik je kreirala virtualni vodič za korištenje ZDUR-a koji se može pronaći na na poveznici ispod ili na mrežnoj stranici knjižnica.

Virtualni vodič Znanstvene knjižnice Dubrovnik