Izbornik

O knjižnici

Znanstvena knjižnica Dubrovnik (ZKD) Dubrovačkih knjižnica je ustanova općeznanstvenog tipa namijenjena znanstveno-istraživačkim potrebama znanstvenika, akademske zajednice i ostalih korisnika koji za potrebe stručnog, znanstvenog i istraživačkog rada i istraživanja ili zbog vlastitog interesa koriste fundus, resurse i usluge knjižnice. Znanstvena knjižnica je tako usmjerena prema domaćim i inozemnim sveučilištima, znanstvenim institucijama, međunarodnim agencijama, udrugama i pojedincima s kojima dijeli uzajamnu suradnju i zajednički cilj razvitka znanosti.

Znanstvena knjižnica Dubrovnik djeluje na dvije lokacije i to u palači Bassegli-Caboga u staroj gradskoj jezgri te u ljetnikovcu Stjepović-Skočibuha na Boninovu.

Misija 

Promovira učinkovito i održivo stvaranje, širenje i očuvanje znanja i zagovara javnu politiku koja omogućuje širok pristup znanstvenim informacijama podupirući društvenu osjetljivost i informacijsku jednakost. Trajno razvija knjižnične zbirke i usluge primjerene potrebama zajednice te skrbi o cjelokupnom knjižničnom fondu. 

Vizija 

Znanstvena knjižnica svojim iznimno bogatim baštinskim fondom, službama i uslugama doprinosi razvoju znanosti i vidljivosti u svjetskoj znanstvenoj zajednici. Čuvajući u svom fondu pisanu baštinu kao i djela na drugim medijima, pridonosi izgradnji i očuvanju kulturnog identiteta grada i regije.

Strategija 

Znanstvena knjižnica djeluje u međunarodnom istraživačkom okruženju koji karakteriziraju digitalna kultura, tehnološke promjene i otvorene znanstvene inicijative. Jačanjem svoga nastavnog centra za istraživanje dubrovačke baštine osnažuje vlastitu znanstvenu poziciju u zemlji i svijetu.