Tina Di Reda i Damjan Polić sudjelovali na 4. Susretima konzervatora-restauratora u Rijeci

Konzervatori i restauratori Dubrovačkih knjižnica Tina Di Reda i Damjan Polić sudjelovali su na 4. Susretima konzervatora-restauratora arhivskog gradiva, knjižnične građe te umjetnina na papiru koji su se održali 8. i 9. studenoga 2023. u Rijeci. Organizatori ovoga znanstveno-stručnog skupa bili su Državni arhiv u Rijeci, Hrvatski državni arhiv i Sveučilište u Dubrovniku. 

Prvog dana Skupa Damjan Polić imao je izlaganje na temu ''Preventivno konzerviranje u Znanstvenoj knjižnici Dubrovnik: problematika čuvanja i zaštite građe na primjeru četiriju lokacija''. U izlaganju je predstavljena problematika prostorā Znanstvene knjižnice Dubrovnik u kojima je smještena knjižnična građa sa statusom kulturnog dobra. Zbirke se nalaze na četiri lokacije unutar zgrade. Cilj je ukazati na važnost preventivne konzervacije u očuvanju knjižnog/arhivskog fonda knjižnica (i ostalih kulturnih ustanova) te staviti naglasak na čovjeka kao jednog od čimbenika uzroka oštećenja građe, ali i kao glavnog aktera u spašavanju iste, tj. koliko čovjek (zaposlenik/korisnik) može svojim direktnim i indirektnim djelovanjem utjecati na ostale faktore oštećenja građe (mehanička, kemijska, mikroklimatske uvjete i sl.).

Tina di Reda izlagala je drugog dana Skupa s temom ‘’Mogućnosti primjene spektralnog snimanja u konzervaciji i restauraciji papira i pergamenta’’. Ovo izlaganje se nadovezuje na  rad pod nazivom „Tehnike hiperspektralnog snimanja primijenjene na „oporavku“ izblijedjelih dijelova teksta na fragmentima rukopisa pisanih dalmatinskom beneventanom iz fonda Znanstvene knjižnice Dubrovačkih knjižnica“ objavljenog u Zborniku radova Druge  Međunarodne konferencije bibliotekara, arhivista i muzeologa “Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2019” Cetinje, 16. i 17. svibnja, 2019. godine, gdje su predstavljeni rezultati spektralnog snimanja Dalmatinskih beneventanskih rukopisa iz fonda Dubrovačkih knjižnica.  U izlaganju su prikazane mogućnosti primjene spektralnog snimanja u konzervaciji i restauraciji, ne samo Beneventanskih rukopisa nego i arhivskoga, knjižnoga gradiva te umjetnina na papiru, pergameni i koži.

U Državnom arhivu u Rijeci 2017. godine održano je 1. savjetovanje iz konzervacije-restauracije papirnog i knjižnog gradiva. Savjetovanje je izazvalo veliki interes profesionalne javnosti te se nastavilo održavati narednih godina, u organizaciji Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu 2018. godine te Znanstvene knjižnice u Dubrovniku 2021. godine.

Ciljevi znanstveno-stručnog skupa su razmjena znanja i iskustava, predstavljanje projekata i primjera dobre prakse, ukazivanje na izazove i probleme kojima se susreću, u svrhu unaprjeđenja konzervatorsko-restauratorske djelatnosti, kao i približavanje rada konzervatora-restauratora drugim stručnjacima.