Izbornik

Međuknjižnična posudba

Poštovani korisnici, usluga međuknjižnične posudbe neće biti dostupna od 1. kolovoza do 15. kolovoza 2022. Hvala na razumijevanju.

Međuknjižnična posudba je usluga kojom se iz knjižnica u zemlji pribavlja knjižnična građa koju ne posjeduju Dubrovačke knjižnice za članove Knjižnice radi njihova znanstvenoga i stručnoga rada ili usavršavanja. Također, članovima drugih knjižnica u zemlji omogućuje se posudba knjiga i kopiranje članaka iz fondova Knjižnice. Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima kojima je potrebna građa koja se naručuje iz drugih knjižnica u Hrvatskoj i inozemstvu. Rok posudbe iz inozemnih knjižnica je dva do četiri tjedna, a iz NSK trideset dana. Uslugu međuknjižnične posudbe mogu koristiti izravno svi korisnici Knjižnice. Korisnik smije koristiti građu samo za osobne potrebe i u svrhu znanstvenog istraživanja u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167 /03, Čl. 82).

Za izradu preslika te troškove otpreme knjiga Knjižnica će naručiteljima ispostaviti račun na temelju narudžbenice institucije/knjižnice, ovjerene potpisom čelnika i pečatom ustanove.

Zahtjev za posudbu korisnik može ispuniti osobno na posebnom obrascu ili poslati elektroničkom poštom.

Zahtjev za međuknjižničnu posudbu

Vaši podaci

Podaci o građi koja se traži

Za knjigu:


Za članak:


Slanjem Obrasca ili neposrednim kontaktom, korisnik je suglasan da Dubrovačkim knjižnicama dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje i podatke osoba koje predstavlja ili zastupa. Korisnik dozvoljava da se isti koriste u svim poslovima koje su potrebne za ispunjenje svrhe djelovanja Knjižnice prema Zakonu o knjižnicama. Korisnik je suglasan da Dubrovačke knjižnice, u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi osobne i ostale podatke prikupljene od nakladnika bez vremenskog ograničenja.*